Incasso

Toegankelijke incassodienstverlening
voor ZZP’ers en MKB ‘ers

In de praktijk blijkt dat veel facturen niet of te laat wordt betaald. Wij zien dat veel ondernemers afwachtend zijn met het incasseren van openstaande facturen. De reden hiervoor is vaak dat zij de klantrelatie niet op het spel willen zetten. De keerzijde is dat door onbetaalde facturen de liquiditeitspositie van de onderneming verslechtert. Niet betaalde rekeningen kosten het bedrijfsleven dan ook veel geld en soms zelfs de kop. ARAG Incasso biedt ondernemers de mogelijkheid hun debiteurenadministratie weer op orde te krijgen én de relatie met klanten goed te houden. Een situatie van waaruit het weer prettig ondernemen is.


Kosten van  uitbesteden incassovordering

Bent u zakelijk verzekerd bij ARAG? Dan kunt u gebruik maken van onze incasso-dienstverlening. Als u uw vordering aan ons uitbesteed zijn er meestal geen kosten aan  verbonden. Zo is het buitengerechtelijke traject is kosteloos. Zijn er wel kosten? Dan worden deze in eerste instantie in rekening gebracht bij uw klant. Op het moment dat uw klant niet vrijwillig betaalt is het mogelijk om een gerechtelijke procedure te starten. Hier zijn wel kosten aan verbonden voor u. ARAG geeft u vooraf een helder kosteninzicht van mogelijke (niet verzekerde) kosten bij het incasseren van uw vordering. Zo weet u altijd waar u aan toe bent.

Voor meer informatie of het indienen van uw vordering gaat u naar onze website

Terug naar Toegankelijke rechtsbijstand