Vooruitziende blik

Familiebedrijf van waarde 

ARAG is een internationale onderneming met een uniek karakter. Dit komt tot uitdrukking in de ARAG Essentials. Deze richtlijnen geven ons sturing bij de inzet voor de klant van alle medewerkers en leiding­gevenden en geven ons houvast in de steeds veranderende markten. De Essentials leiden ons denken en handelen in onze dagelijkse praktijk.


Vooruitziende blik

Wij denken vooruit. Marktkansen in de toekomst herkennen wij vroeg en wij stemmen ons handelen daarop af. Uit de economische en maatschappelijke ontwikkelingen trekken wij conclusies voor ons werk, en wij anticiperen sneller op markttrends dan onze ­concurrenten.


Daadkracht

Wij zijn resultaatgericht, vastberaden en volhardend. Eigen initiatief kenmerkt ons. Wij delen de overtuiging dat passie en betrokkenheid de basis zijn voor succes. Goed teamwork vereist van iedereen actieve medewerking en de bereidheid om zijn talenten en capaciteiten in te brengen. Met ambitie versnellen wij onze persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling.


Discipline

Professionaliteit kenmerkt ons werk. Ieder van ons kent zijn verantwoordelijkheid. Bij al ons handelen houden wij de gevolgen in het oog. Wij wegen voor- en nadelen tegen elkaar af om de juiste beslissingen te kunnen nemen. Wij laten ons daarbij leiden door de verwachtingen van de klanten en door onze groei- en rendement-doelstellingen. Wij weten dat wij efficiënt en kostenbewust moeten werken om concurrerend te kunnen zijn. Consequent staan wij achter datgene wat wij zeggen of doen.


Pioniersgeest

Nieuwe markten ontsluiten wij door mensen enthousiast te maken voor de kwaliteit van onze diensten. Wij herkennen de behoeften van onze klanten en sluiten daarop aan met goede producten. Wij verlaten daarbij ook gebaande paden en ontwikkelen nieuwe producten en diensten. Dat doen wij met hart en ziel en met ­engagement.


Openheid

Onze openheid komt tot uiting in onze internationale opstelling. Dat wij ons meten aan internationale standaarden, is voor ons vanzelfsprekend. Dat betekent dat wij open en eerlijk de vergelijking zoeken. Openheid wil ook zeggen dat wij onze gebruiken altijd opnieuw ter discussie stellen. Veranderingen beschouwen wij als een kans en wij reageren snel en flexibel. Want alleen wie zichzelf verandert, kan zichzelf ook verbeteren.


Fairness

Fairness betekent bij ons, dat wij elkaar respecteren, elkaar vertrouwen en domeinoverschrijdend denken. Alleen zo kunnen wij ons potentieel ten volle benutten.

Onze Visie

ARAG is de internationaal erkende ­onafhankelijke partner voor recht en ­bescherming.

Onze Taak

We stellen dienstverlening aan 
de klant voorop en willen daarin ­excelleren. We werken continu aan onze eigen competenties om onze prestaties te verbeteren.

ARAG Essentials

Onze Waarden:

Daadkracht

Discipline

Fairness

Openheid

Pioniersgeest

Daadkracht

Wij zijn resultaatgericht, vastberaden en volhardend. Eigen initiatief kenmerkt ons. Wij delen de overtuiging dat passie en betrokkenheid de basis zijn voor succes. Goed teamwork vereist van iedereen actieve medewerking en de bereidheid om zijn talenten en capaciteiten in te brengen. Met ambitie versnellen wij onze persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling.

Discipline

Professionaliteit kenmerkt ons werk. Ieder van ons kent zijn verantwoordelijkheid. Bij al ons handelen houden wij de gevolgen in het oog. Wij wegen voor- en nadelen tegen elkaar af om de juiste beslissingen te kunnen nemen. Wij laten ons daarbij leiden door de verwachtingen van de klanten en door onze groei- en rendement-doelstellingen. Wij weten dat wij efficiënt en kostenbewust moeten werken om concurrerend te kunnen zijn. Consequent staan wij achter datgene wat wij zeggen of doen.

Fairness

Fairness betekent bij ons, dat wij elkaar respecteren, elkaar vertrouwen en domeinoverschrijdend denken. Alleen zo kunnen wij ons potentieel ten volle benutten.

Openheid

Onze openheid komt tot uiting in onze internationale opstelling. Dat wij ons meten aan internationale standaarden, is voor ons vanzelfsprekend. Dat betekent dat wij open en eerlijk de vergelijking zoeken. Openheid wil ook zeggen dat wij onze gebruiken altijd opnieuw ter discussie stellen. Veranderingen beschouwen wij als een kans en wij reageren snel en flexibel. Want alleen wie zichzelf verandert, kan zichzelf ook verbeteren.

Pioniersgeest

Nieuwe markten ontsluiten wij door mensen enthousiast te maken voor de kwaliteit van onze diensten. Wij herkennen de behoeften van onze klanten en sluiten daarop aan met goede producten. Wij verlaten daarbij ook gebaande paden en ontwikkelen nieuwe producten en diensten. Dat doen wij met hart en ziel en met ­engagement.