Risicobeheer

Regeren is vooruitzien,
ook voor  risico’s.

Een rechtsbijstandverzekering is voor consumenten een wezenlijk onderdeel in hun verzekeringspakket geworden. Bij een juridisch geschil geeft zo’n verzekering de zekerheid dat het geschil goed en betaalbaar kan worden opgelost. Bij ARAG willen we graag dat iedereen de meest passende verzekering kan afsluiten. En daarbij is een adviseur met kennis en kwaliteit van groot belang.


Van nature zijn wij graag transparant naar klanten over de dienstverlening en onze producten. Een goede bereikbaarheid en een heldere website zijn vanzelfsprekend. Voor veel klanten is hun assurantieadviseur een goede raadgever bij het afsluiten van een verzekering. Maar ook als er iets aan de hand is, is de adviseur hun steun en toeverlaat. ARAG kiest al jaren bewust voor samenwerking met professionele adviseurs. Omdat wij erin geloven dat de verzekerde door een adviseur met kennis en kwaliteit écht goed wordt geholpen. Dit is namelijk degene die de situatie van de klant het beste kan inschatten en ook op wijzigingen in de omstandigheden kan inspelen.


Goede banden met adviseurs

We investeren in een goede relatie met ons intermediair.
Wij houden hen op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving en onze (nieuwe) producten via de maandelijkse nieuwsbrief en het intermediair portaal. Tevens betrekken wij onze key partners bij de ontwikkeling van nieuwe producten. Ook ondersteunen we onze business-partners met e-learning modules, zodat zij alle tools in handen hebben om hun klanten het juiste advies te kunnen geven. We gaan graag in zee met de adviseurs die een stapje verder gaan in hun dienstverlening aan de klant en in het op peil houden van hun specialistische kennis. Daarin zit de kwaliteit die ARAG zelf ook wil leveren. 


Dicht bij de klant

Niemand zit te wachten op een juridisch geschil. Zoiets is al moeilijk genoeg, en hoge rekeningen zijn dan ook niet welkom. Een goede adviseur die alles kan vertellen over de juiste verzekeringsdekking en ook nog dicht bij de klant staat bij schade, is dan een prima uitkomst. Er is ook een nieuwe generatie van klanten die zelfstandig wil beslissen wanneer en bij wie zij een polis afsluiten. En die behoefte hebben aan directe, concrete juridische dienstverlening op het moment dat zij die nodig hebben. Als innovatieve specialist speelt ARAG ook in op die omvangrijke groep klanten van de toekomst.


Brede keuze voor de klant

De consument zal in de toekomst steeds meer zelf bepalen hoe hij zijn dienstverlening koopt. Bij ARAG kan hij kiezen. Daarom bieden wij het assurantie-intermediair een scala aan mogelijkheden om klanten goed te bedienen en geven wij ondersteuning in praktische zaken, zoals het verzekeren, schade, marketing en online data-verwerking. En wij helpen de klant zoeken naar een kwalitatief goede adviseur met de tool op onze website.