Klant
Centraal

Denken en doen:

alles voor de klant

Klantgerichtheid

Juridische problemen ontstaan zelden doordat mensen slechte ­bedoelingen hebben. Meestal bestaat er gewoon een misverstand of zijn afspraken niet helder. ARAG heeft laten onderzoeken hoeveel ­procent van de Nederlanders het vertrouwen van anderen verdienen: dat is 96%. De Vertrouwenstest ontwikkeld door wetenschappers van AIMgen, is een zelftest die uitwijst of de invuller tot die categorie ­behoort.


Als een van de eerste krijgt ARAG het Keurmerk Klantgericht Verzekeren

In alles wat ARAG doet, staat de klant centraal. Dat is ook door onafhankelijke partijen opgemerkt, want in 2010 mocht ARAG als een van de allereerste verzekeraars het Keurmerk Klantgericht Verzekeren in ontvangst nemen.


Dit keurmerk bevestigt dat ARAG beloftes nakomt en zorgt voor een dienstverlening met hoge kwaliteit. ARAG voldoet ruimschoots aan de criteria die de Stichting toetsing ver­zekeraars heeft opgesteld.


ARAG is trots op het keurmerk en ziet het als een bevestiging van de inzet. Maar na de uitreiking is ARAG niet van plan ­achterover te leunen. Het keurmerk is juist een stimulans om de dienstverlening nog verder te verbeteren.